Gezond eten is in jonge jaren cruciaal

Je kunt bij kinderen niet vroeg genoeg beginnen met gezonde voeding. In jonge jaren gezond eten is cruciaal.

Cruciaal, want hiermee verkleinen zij hun kans op het krijgen van ernstige ziekten zoals kanker in het latere leven. Dit is een van de conclusies uit het wetenschappelijke rapport over kankerpreventie van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. De zogenoemde ‘levensloopbenadering’ legt de nadruk op het naleven van een gezond voedingspatroon,vanaf de geboorte en liever nog daarvóór.

Gezonde voeding voor kinderen is niet alleen belangrijk voor hun groei en lichamelijke ontwikkeling, gezonde voeding kan later in het leven ook bescherming bieden tegen ernstige ziekten als hart- en vaataandoeningen, obesitas, diabetes en kanker.

Levenslange voedingsgewoonten

Rachel Thompson, Manager wetenschappelijke programma’s WCRF, stelt: “In hun eerste levensjaren hebben kinderen speciale voedingsbehoeften. Zij ontwikkelen zich dan snel en groeien hard. In deze fase leren kinderen vaak voedingsgewoonten aan die zij in hun verdere leven niet zo makkelijk meer zullen veranderen.”

Cruciale rol ouders

Rachel Thompson: “De mechanismen die een rol spelen bij de eetlust ontstaan al zeer jong. Ouders en verzorgers spelen daarom een cruciale rol bij het aanwennen van voedingsvoorkeuren en eetgedrag van hun kinderen. Het is aangetoond dat kinderen die als ze heel jong zijn weinig variatie in hun voeding aangeboden krijgen, opgroeien tot moeilijke eters. Kinderen moeten een nieuw voedingsmiddel vaak een paar keer proeven om aan de smaak te wennen en het lekker te gaan vinden. Ouders moeten zich niet laten ontmoedigen als hun kind een bepaalde groente niet meteen wil eten.”

Een effectieve manier voor ouders om hun kind gevarieerder te laten eten, is zelf het goede voorbeeld te geven. Kinderen imiteren hun ouders en daarom moet de rol van de ouders niet onderschat worden.

Praktische tips voor ouders:

  • Eet gezamenlijk om van maaltijden een sociale aangelegenheid te maken.  Kinderen associëren eten dan eerder met gezelligheid. Ook leren kinderen eetgewoontes aan door hun ouders of broers en zusjes te imiteren.
  • Betrek kinderen bij het koken en laat ze meehelpen in de keuken.
  • Eet op vaste tijdstippen om te voorkomen dat kinderen tussendoor trek krijgen en gaan vragen om snoep en snacks.
  • Beloon gezond eten met bemoedigende signalen, niet met snoep!
  • Schenk geen aandacht aan kinderen die niets willen eten en laat een kind niet onder dwang eten: dit werkt meestal averechts.

bron:www.wcrf.nl

Mijn link naar dit bericht: in mijn missie te adviseren over gezonde voeding nemen kinderen een voorname plaats in. Wie jong begint met gezonde voeding, heeft daar zoo lang profijt van. Ouders maken als opvoeders alle verschil!

Wil je eerst zelf gezond leren eten? En dat overbrengen op je kinderen? Laat je deskundig en persoonlijk adviseren. Kies nugratis intake, leven lang fit + een mooi gewicht

Als ouders gezond eten, hebben zij 2 fantastische resultaten

Als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor je kinderen zorgen. Jij bent de opvoeder.  Mijn kinderen brengen me soms ook weer bij de les (bv. als ik iets met volle mond zeg)

“niet praten met volle mond”

“geen hand onder je hoofd aan tafel”

“oversteken op het zebrapad”

“spreek met 2 woorden”

“eerlijk delen”

Ouders hebben een voorbeeldfunctie, zie ook het voeden van kinderen. Dat wat jij eet dat eet je kind ook. (behalve de lunch in de bedrijfskantine of het wijntje later op de avond)

Lees verder