Beetje bewegen, beter dan niets

We weten allemaal dat regelmatig bewegen gezond is. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat zelfs een beetje lichamelijke activiteit, zo’n 2,5 uur per week de risico’s op hart- en vaatziekten al met 14 procent vermindert.

Daarbij wordt het risico op coronaire hartziekten beduidend minder naarmate iemand meer beweegt. Een beetje bewegen is dus goed, maar meer is nog beter. Dat stellen onderzoekers van de Harvard School of Public Health.

Volgens onderzoeker Jacob Sattelmair heeft onze gezondheid al baat bij die 150 minuten op gemiddelde intensiteit, maar zullen we met 300 minuten bewegen per week nog betere resultaten behalen.

Lees verder

Bewegen voorkomt diabetes

Om het ontstaan van diabetes tegen te gaan of te keren is niet alleen afvallen maar vooral meer sporten belangrijk.

Bewegen is de beste manier om diabetes te voorkomen of te genezen. Dat is de belangrijkste boodschap van Patrick Schrauwen in zijn oratie bij het aanvaarden van het ambt als hoogleraar op de leerstoel ‘metabole aspecten van type 2 diabetes mellitus’ aan de Universiteit Maastricht.

Diabetes

Type 2 diabetes, beter bekend als suikerziekte, is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte op lange termijn stijgt, met negatieve gevolgen voor onder andere hart en bloedvaten.

Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen mensen met type 2 diabetes. En dat aantal neemt toe.

Voedselschaarste

“Insuline-ongevoeligheid is in principe een nuttig proces, dat ons lichaam helpt om te overleven in perioden van voedselschaarste. Het ontstaat doordat vet zich opstapelt in onze organen, zoals de spieren, de lever en het hart. Dit vet kan in perioden van vasten of tijdens fysieke activiteit worden gebruikt voor energielevering.

Echter, in een groot deel van de wereld is er geen sprake meer van voedselschaarste. Bovendien zijn we met zijn allen erg inactief. We slaan deze vetten nog steeds op in onze organen, maar spreken ze daarna niet meer voldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes“, legt Patrick Schrauwen uit.

Overgewicht

Tegenwoordig weten we dat overgewicht de belangrijkste risicofactor is voor het ontstaan van type 2 diabetes. Meer dan 80% van de patiënten met dit type diabetes heeft overgewicht. De oplossing kan dan ook gezocht worden in het voorkomen van overgewicht. Daarbij moet niet alleen worden gelet op een beperking van voedselinname om gewicht te verliezen.

Bewegen

Vooral een actievere levensstijl en meer bewegen waardoor we de vetten die worden opgeslagen in onze organen regelmatig gebruiken is belangrijk. Ook al leidt bewegen misschien niet direct tot gewichtsverlies, toch volhouden dus”, luidt het advies van professor Schrauwen.

bron: www.nu.nl

mijn link met dit bericht: het is mijn missie te adviseren over gezonde voeding met gezond verstand. Preventie is zo waardevol en je kunt zelf veel doen. Kleine veranderingen in de leefstijl hebben blijvende effecten. Dat is duurzaam!

Wil je duurzaam gezond eten? Laat je deskundig en persoonlijk adviseren.
Kies nu gratis intake, leven lang fit + een mooi gewicht

Afvallers bewegen het minst

Twee derde van de Nederlanders zou wel een aantal kilo willen afvallen. Ze gaan echter niet méér bewegen om dit te bereiken.

Dit is de belangrijkste bevinding uit het onlangs verschenen European Health & Nutrition Survey van TNS NIPO.

Nederlanders die willen afvallen, krijgen met gemiddeld 6 uur per week significant minder beweging, dan mensen die hetzelfde gewicht willen houden (gemiddeld ruim 8 uur) en mensen die in gewicht willen aankomen (10 uur per week).

Mensen die willen afvallen pakken zelfs vaker de auto voor hun dagelijkse bezigheden en lopen minder vaak. Bijna een kwart van deze mensen geeft bovendien aan niet te sporten en dit ook niet te willen.

Fietsen

In vergelijking met andere Europese landen blijkt dat Nederlanders de meeste uren bewegen: gemiddeld bijna 7 uur per week. In Groot-Brittannië en Spanje is dit bijvoorbeeld 5,5 uur en in Frankrijk en Duitsland slechts een ruime 4 uur. Het is goed mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat Nederlanders zoveel fietsen. Zo gebruikt 52 procent de fiets voor zijn dagelijkse bezigheden en 29 procent loopt. Alleen in Duitsland wordt ook vrij veel gefietst (30 procent).

Met name inwoners van het Verenigd Koninkrijk sporten weinig en hebben daar ook weinig behoefte aan: slechts 22 procent van de Britten sport regelmatig. Een derde van de Britten zou het wel willen, maar 46 procent sport niet en wil dit ook niet.

Voor het onderzoek zijn in totaal 7592 Europeanen ondervraagd, waaronder 1159 Nederlanders.

Bron: www.nu.nl

Mijn link met dit bericht: het is mijn missie te adviseren over gezonde voeding. Voor een gezonde leefstijl is beweging ook van belang. Ik wil de samenkomst van voeding met beweging benadrukken met dit nieuwsfeit.

Wil je duurzaam gezond gaan eten?
Laat je deskundig en persoonlijk adviseren. Kies nugratis intake, leven lang fit + een mooi gewicht